Anställda

Marie-Louise Bagger Ersgard

Marie-Louise Bagger Ersgard

Driftsamordnare

Orderbehandling, produktionsplanering och logistik
Telefon nr: +45 8877 3590

Anne-Mette Nielsen

Anne-Mette Nielsen

Kontorsassistent och inköp

Telefon nr: +45 8877 3592

Iben Toftgård Laursen

Iben Toftgård Laursen

Ansvarar för livsmedelskvalitet

Livsmedelssäkerhet
Master of Science, Chem. 
Telefon nr: +45 8877 3594

Rikke Reinsch

Rikke Reinsch

Redovisningschef

Telefon nr: +45 8877 3597

TEAM Aeropak
Jesper Hovgaard

Jesper Hovgaard

Key Account Manager

Ansvar för försäljning och kunder
Telefon nr: +45 8877 3593

Steffen Johansen

Steffen Johansen

Arbetsledare

Reparation och underhåll. Chef för produktionspersonalen.
Telefon nr: +45 8877 3596

Bo Falk Mørkenborg

Bo Falk Mørkenborg

CEO

Telefon nr: +45 8877 3591

Else Pedersen

Else Pedersen

Laboratorieassistent

Kvalitets- och färdigvarukontroll

Stig Ersgard

Stig Ersgard

Arbetande styrelseordförande och ägare