Anställda

Rasmus Abildgaard Lind

Rasmus Abildgaard Lind

Säkerhetsingenjör

Civilingenjör
Ansvarig för kemikaliesäkerhet och riskbedömning
Telefon nr: +45 8877 3594

Marie-Louise Bagger Ersgard

Marie-Louise Bagger Ersgard

Driftsamordnare

Orderbehandling, produktionsplanering och logistik
Telefon nr: +45 8877 3590

Anne-Mette Nielsen

Anne-Mette Nielsen

Kontorsassistent och inköp

Telefon nr: +45 8877 3592

Abdul Bashir Baqi

Abdul Bashir Baqi

Utvecklingsingenjör

Chem. Eng. 
Telefon nr: +45 8877 3599

Rikke Reinsch

Rikke Reinsch

Redovisningschef

Telefon nr: +45 8877 3597

TEAM Aeropak
Jesper Hovgaard

Jesper Hovgaard

Key Account Manager

Ansvar för försäljning och kunder
Telefon nr: +45 8877 3593

Steffen Johansen

Steffen Johansen

Arbetsledare

Reparation och underhåll. Chef för produktionspersonalen.
Telefon nr: +45 8877 3596

Jeannett Brandt-Jacobsen

Jeannett Brandt-Jacobsen

Laboratorietekniker

Kvalitets- och färdigvarukontroll

Telefon nr: +45 8877 3595

Stig Ersgard

Stig Ersgard

Interim CEO