Anställda

Helle Haahr

Helle Haahr

Driftsamordnare

Orderbehandling, produktionsplanering och logistik

Anne-Mette Nielsen

Anne-Mette Nielsen

Kontorsassistent och inköp

Susanne Birkebæk

Susanne Birkebæk

Utvecklingschef och laboratorieansvarig

Master of Science, Chem. Eng.

Rikke Reinsch

Rikke Reinsch

Redovisningschef

TEAM Aeropak

Jesper Hovgaard

Jesper Hovgaard

Key Account Manager

Ansvar för försäljning och kunder

Steffen Johansen

Steffen Johansen

Arbetsledare

Reparation och underhåll. Chef för produktionspersonalen.

Bo Falk Mørkenborg

Bo Falk Mørkenborg

CEO

Else Pedersen

Else Pedersen

Laboratorieassistent

Kvalitets- och färdigvarukontroll

Stig Ersgard

Stig Ersgard

Arbetande styrelseordförande och ägare