Drivmedel – mycket mer än funktionalitet

Vi använder följande gaser vid påfyllning:

  • Flytande (liquified): LPG och DME
  • Komprimerande (permanenta gaser): atmosfärisk luft, kväve, koldioxid och lustgas

Kunskap om lagstiftningen

En aerosolburk fungerar endast felfritt om den är fylld med rätt drivgas. Syftet är förstås att den ska ge en stabil sprayning.
När du väljer drivmedel ska du inte bara tänka på funktionalitet och användarvänlighet, utan du måste även ha kunskaper om:

  • Miljölagstiftning
  • Säkerhet (brand- och explosionsfara)
  • Bakteriologi

Dessutom krävs det naturligtvis ingående kunskaper om den produkt som burken ska fyllas med.

Rågivning – utnyttja vår erfarenhet

Det kan vara ett stort och komplicerat arbete att ta hänsyn till dessa faktorer vid valet av drivmedel. På Aeropak har vi den senaste informationen om bland annat lagstiftningen på det här området, och vi har många års erfarenhet av drivgaser. Vi har uppnått vår kompetens genom utveckling och hantering av ett stort antal olika aerosoler.
Och den kommer våra kunder till godo när vi ger råd och rekommenderar en lösning.

Vi ställer vår kunskap och erfarenhet till ditt förfogande

</rågivning>