Fördelar med bag-on-valve

På Aeropak erbjuder vi våra kunder bag-on-valve-lösningar. Den här tekniken ger helt nya möjligheter och fördelar.

Bag-on-valve-lösningen har specialutvecklats för viskösa produkter samt för produkter där drivgasen och produkten inte får blandas samman, till exempel matoljor samt flytande smör och margarin.

Ingen kontakt med drivmedlet

I en bag-on-valve-lösning är produkten förpackad i en laminerad aluminiumpåse som har placerats i burken. Burken har därefter fyllts med drivmedel.
Produkten kommer inte i kontakt med drivmedlet och den behåller sin form, integritet och karaktär.

En lösning för din produkt?

Låt oss undersöka det tillsammans. Det finns flera faktorer som avgör vilken lösning som ska väljas, bland annat:

  • Miljölagstiftning
  • Konsumentsäkerhet
  • Produktens lämplighet, dvs. egenskaper som viskositet och pH-värde
  • Bakteriologi
  • Allmän produktlagstiftning

Om produkten betraktas som lämplig i enlighet med detta tar vi ställning till aerosollösningens konkreta utformning. På det här området finns det flera valmöjligheter.

 

Med utgångspunkt i dina önskemål och kunskaper och vår expertis hittar vi tillsammans en säker och välfungerande lösning. Kontakta oss för rådgivning och dialog.