Ventil och sprayhuvud

Ventilens funktion är att hålla produkten i burken tills ventilen aktiveras av sprayhuvudet, vanligtvis genom ett tryck med fingret.
Ventilerna finns i flera olika varianter. Olika produkter ställer olika krav på grund av exempelvis:

  • Produktens tjocklek (viskositet)
  • Produktens pH-värde (produktens aggressivitet)
  • Produktanvändning

Önskad sprutform

Vi tar gärna hänsyn till dina önskemål. Vill du att produkten ska komma ut i en lång stråle, brett täckande, i en konisk form eller droppvis? Det är ventilen som avgör detta, och vi hjälper dig att välja rätt. Det är ventilen i kombination med sprayhuvudet som bestämmer den fysiska produktstrålens utseende och täckning.

Ventiler till traditionella produkter

Det finns ventiler till traditionella produkter där drivmedlet – vanligtvis en gas – är blandad i produkten.

Ventiler i mange varianter

Det finns han- och honventiler.
Som vi tidigare nämnt är det sprayhuvudet i kombination med ventilen som bestämmer hur produkten kommer ut ur burken. Det är kundens önskemål och vad produkten ska användas till som avgör vilka komponenter som ska användas. Ventilerna finns i många olika former, färger och utformningar.

Varför ska man skaka burken?

Vissa produkter måste skakas före användning. Det beror oftast på att produkten i burken separeras med tiden och måste blandas igen. För att främja den fysiska blandningen när burken skakas kan en eller flera glas- eller stålkulor placeras i burken. Kulorna skapar turbulens i burken och gör att de komponenter som finns i produkten blandas lättare.

Bag-on-valve – ett starkt val

Bag-on-valve omsluter produkten i burken och drivmedlet fylls på utanför påsen i burken. Tack vare denna lösning kan nya produkter fyllas på, till exempel en aerosol. Det kan underlätta juridiskt vid påfyllning av bland annat bekämpningsmedel.

Bag-on-valve-lösningar i allmänhet

Bag-on-valve-lösningar används ofta i samband med aerosol till livsmedel