Drivmidler – meget mere end funktionalitet

Ved vores påfyldning anvendes følgende typer gasser:

  • Flydende: Liquefied: LPG og DME
  • Komprimerende (permanente gasser): Atm. luft, nitrogen, kuldioxid og lattergas

Viden om lovgivning

En aerosoldåse fungerer kun perfekt, hvis den er påfyldt den korrekte drivgas. Ønsket er naturligvis, at den skal udlægge en stabil spray.
Men ved valg af drivmiddel skal der ikke blot tænkes i funktionalitet og brugervenlighed. For valget skal ske ud fra en sikker viden om bl.a.:

  • Miljølovgivning
  • Sikkerhed (brand- og eksplosionsfare)
  • Bakteriologi

Endvidere skal der naturligvis være en indgående viden om det produkt, som skal fyldes på dåsen.

Rådgivning – brug vores erfaring

At inddrage de nævnte faktorer i processen omkring valg af drivmiddel kan være både kompliceret og omfattende. Aeropak sidder inde med en opdateret viden om bl.a. lovgivningen på området, og vi har en mangeårig erfaring i arbejdet med drivgasser. Denne kompetence har vi opnået gennem udvikling og håndtering af et stort antal forskellige aerosoler.
Dette kommer kunderne til gode, når vi skal rådgive og anbefale en løsning.

Vi stiller vores viden og erfaring til rådighed – gør brug af det!