Aeropaks laboratorium

Kontrol – din sikkerhed

Vi kontrollerer samtlige produkter i vores laboratorie på produktionsdagen. Kontrollerne omfatter samtlige bestanddele i det færdige produkt:

 • Type af dåse
 • Ventil
 • Actuator
 • Etiket
 • Hætte
 • Identitet af koncentrat
 • Drivgas.

Endvidere kontrolleres om datostemplingen er i overensstemmelse med produktionsdatoen og holdbarhedskravet for produktet. Det handler om kvalitet og sikkerhed.

Helt tæt på dåsen

Crimpningen, som er et mål for om ventilen er sat ordentligt fast på dåsen, er en vigtig kontrolparameter, ligesom trykket i dåsen er det. Dette måles både ved stuetemperatur og ved 50° C for at sikre, at dåserne kan holde til opvarmning uden at blive utætte.
Desuden kontrolleres:

 • Dåsens vægt
 • Produktets udseende
 • Sprøjtemønster
 • Mængden af produkt udtømt i løbet af 10 sekunder

Kontrolprøver gemmes 2 år

Alle dåser vejes, vægten noteres og de sættes på lager i 2 år, så der kan fremskaffes en kontrolprøve, hvis det senere ønskes.
Især ved levnedsmiddelproduktion er der herudover andre kundebestemte kontrolfaktorer, der skal gennemføres, ligesom der er strenge regler for hygiejne og rengøring i den forbindelse. Alt kræver nøje dokumentation for overholdelse af reglerne i ISO 22000.

Innovation – nye grænser afsøges

En anden væsentlig del af laboratoriets funktion er at være basis for udvikling af nye produkter eller forbedring af eksisterende. Det kan bl.a. ske i et tæt samarbejde med kunder.
Der er mulighed for at lave færdige dåser, idet der er udstyr til såvel crimpning som gaspåfyldning.
Det er på den måde hurtigt at afprøve forskellige kombinationer af produkt, drivgasser, ventiler og actuatorer.

Test af kundeblandinger eller udvikling sammen

Således kan vi afprøve kundens egne produktblandinger, udvikle sammen med kunden eller selv fremstille blandinger til nye produkter. Vi har et stort netværk af leverandører til alle delene til de færdige dåseprodukter, som vi kan trække på i udviklingssituationer.
Ved større afprøvninger af eks. ventiler eller actuatorer er det muligt at køre små serier på et af vores fabriksanlæg. Dette sikrer, at prøveprodukterne er identiske med et eventuelt færdigt produkt.

Kom med din idé og lad os udvikle sammen!