Nogle produkter er ”født til” at være på dåse – andre er ikke. ”Flere fødevareproducenter kan med stor fordel gøre op med ”vi plejer” og overveje muligheden,” anbefaler CEO Bo Falk Mørkenborg fra Aeropak.

Aeropak A/S har i mere end 50 år opbygget en omfattende erfaring med udvikling, test, produktion og kvalitetssikring af et bredt spektrum af aerosolløsninger – altid tilpasset kundens konkrete behov.  I princippet er der ikke forskel på, om Aeropak fylder fødevarer, mærkefarver til landbruget, tekniske produkter, biocider eller maling i dåserne. Store dele af arbejdsprocessen og de overvejelser, som skal gøres i relation til dåse, ventil, drivmiddel mv., er oftest de samme.

Separat fødevareafdeling
”Der er naturligvis omfattende hensyn til fødevaresikkerhed, når vi arbejder med fødevarer. Derfor har vi også en separat fødevareafdeling. Der kan dog også være ekstraordinære krav for andre af vores produkter, som ikke er fødevarer. Så vi er meget rutinerede i at håndtere de krav som findes,” siger Bo Falk Mørkenborg.

Aeropak hjælper hele vejen
Aeropak er anerkendte af deres kunder for at være en værdifuld samarbejdspartner gennem hele processen fra ideudvikling over produktion til forsendelse.

”Når det gælder fødevarer får vi altid leveret det færdige produkt. Vi er ansvarlige for indkøb af de rette delelementer til dåsen, påfyldning, etikettering og mærkning, test, kvalitetskontrol og endelig pakning og forsendelse,” fortæller Aeropak’s kvalitetsansvarlige for fødevarer cand.scient. kemi. Iben Toftgård Laursen.

Stor fokus på kvalitet og sikkerhed
Aeropak har løbende kvalitetskontrol ved produktionslinjerne og i laboratoriet kontrolleres opstartsprøver, når en produktion igangsættes. Kontrollerne omfatter alle bestanddele i det færdige produkt: Type af dåse, ventil, actuator, etikette, hætte, koncentrat og drivgas.

Ligeledes kontrolleres, om datostemplingen er i overensstemmelse med produktionsdatoen og holdbarhedskravet for produktet.

 Opgør med ”vi plejer”
Aeropak har med stor succes hjulpet en af landets største fødevareproducenter med at udvikle en aerosolløsning til deres flydende fedtstof.
”I vores dialog med andre fødevareproducenter oplever vi ofte, at der mangler viden om mulighederne med aerosolløsninger, og de fordele de giver,” siger Bo Falk Mørkenborg. ”Samtidig hænger flere også fast i, hvordan de plejer at gøre. Her er det vigtigt at vide, at vi står klar til at hjælpe hele vejen både med at se nye muligheder og føre dem ud i livet.”