Aeropaks laboratorium

Kontroll – din säkerhet

Vi kontrollerar samtliga produkter på vårt laboratorium på produktionsdagen. Kontrollerna omfattar samtliga beståndsdelar i den färdiga produkten:

 • Typ av burk
 • Ventil
 • Sprayhuvud
 • Etikett
 • Lock
 • Koncentratets identitet
 • Drivgas

Dessutom kontrollerar vi att datumstämpeln stämmer överens med produktionsdatumet och med det hållbarhetskrav som produkten omfattas av. Det handlar om kvalitet och säkerhet.

Burken ska vara tät

Crimpning är ett mått på om ventilen sitter fast ordentligt på burken, och precis som trycket i burken är det är en viktig kontrollparameter. Det mäts både vid rumstemperatur och vid 50 °C för att se till att burkarna klarar uppvärmning utan att det uppstår läckage.
Dessutom kontrollerar vi::

 • Burkens vikt
 • Produktens utseende
 • Sprutmönster
 • Mängden produkt som töms ut under tio sekunder

Kontrollproven sparas i två år

AVi väger burkarna, antecknar vikten och förvarar burkarna i två år så att vi vid behov kan ta fram ett kontrollprov senare. Vid livsmedelsproduktion finns det dessutom andra kundspecifika kontroller som måste genomföras och reglerna för hygien och rengöring är stränga. Och för att uppfylla bestämmelserna i ISO 22000 krävs även noggrann dokumentation.

Innovation – vi testar nya gränser

En annan viktig del av laboratoriets arbete är att utveckla nya eller förbättra befintliga produkter. Det gör vi bland annat i nära samarbete med kunden. Eftersom vårt laboratorium har såväl crimpnings- som gaspåfyllningsutrustning kan vi ta fram färdiga burkar. Det gör att vi snabbt kan testa olika kombinationer av produkter, drivgaser, ventiler och sprayhuvuden.

Test av kundblandningar eller gemensam produktutveckling

Vi har möjlighet att testa kundens egna produktblandningar, utveckla produktblandningar tillsammans med kunden eller själva framställa blandningar till nya produkter. Vi har ett stort leverantörsnätverk till alla delar av de färdiga burkprodukterna som vi kan ta hjälp av i produktutvecklingen.
Vid större tester av exempelvis ventiler eller sprayhuvuden kan vi framställa små serier på en av våra fabriksanläggningar. På så sätt kan vi garantera att provprodukterna är identiska med en eventuell färdig produkt.

Presentera din idé för oss och låt oss utveckla den tillsammans!